Wetenschappelijk bureau

Het wetenschappelijk bureau ondersteunt de Raad bij het voorbereiden van de adviezen. Deze ondersteuning is zowel inhoudelijk als facilitair.

In totaal telt het wetenschappelijk bureau zes medewerkers. Aan het hoofd staat de secretaris. Het wetenschappelijk bureau wordt gevormd door:

Naam

Functie

mevrouw mr. dr. H. A. van der Wal BA
mr. A. Braamskamp
mevrouw mr. V. M. G. Beaujon-van der Biezen
mevrouw mr. drs. A.R. Peterson
mr. drs. Q. D. Abath
mevrouw mr. A.W. op de Weegh-Kort
mevrouw J.T.A. Laclé-Thiel
mevrouw S.M. Martijn-Perez
Secretaris
Adjunct-secretaris
Hoofd bedrijfsvoering
Senior juridisch beleidsmedewerker
Senior financieel beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker
Officemanager
Assistent bedrijfsvoering