Vergoedingen

De voorzitter van de Raad ontvangt voor zijn werkzaamheden een maandelijkse schadeloosstelling van Afl. 4.000,-. De overige raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een maandelijkse schadeloosstelling van Afl. 3.000,-.

De schadeloosstelling aan de voorzitter en de overige raadsleden wordt verstrekt op basis van het Landsbesluit schadeloosstelling leden Raad van Advies (AB 2002 no. 100).