Recente samenvattingen van adviezen

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110)(rangschikking kandidaten)


Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen in verband met de medegelding in Aruba van het op 1 juli 1985 te ’s Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Landsverordening conflictenrecht trusts)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73)(voorziening inzake studielening en monumentale woning)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit Parke Nacional Arikok (AB 2000 no. 59) (aanwijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 9 februari 2016 tot vaststelling va de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 5)


Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) (invoering toezicht op wisselkantoren)


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017


Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de betrokken ministers tot het verrichten namens het Land van een aantal privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van de heropening van de olieraffinaderij te San Nicolas en tot wijziging in dit kader van een aantal landsverordeningen (Landsverordening voorzieningen heropening olieraffinaderij


Initiatief-ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Warenverordening (AB 1996 no. GT 12) (etikettering van producten) van statenlid dhr. A.M. Sneek