Recent uitgebrachte adviezen

Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (AB 2012 no.24) (verhoging strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies)


Concept-initiatief ontwerp landsverordening tot wijziging van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) de Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) in verband met strafbaarstelling van roekeloos rijden


Concept-initiatief ontwerp landsverordening tot wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59) in verband met het aanschaffen van het verbod aan ondernemers om belasting op facturen en betalingsbewijzen te vermelden


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)


Ontwerp-Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening instelling Servicio di Limpiesa di Aruba (AB 2005 no. 5) en de Landsverordening bijzondere belasting verblijf in timeschareresorts, logementen, en hotels (AB 2013 no. 43) (regeling exclusief recht en bestemmingsheffing Serlimar voor het beheer van afval)


Ontwerp-Landsverordening houdende machtiging van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu om, in afwijking van artikel 22, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), namens het Land met de Universiteit van Aruba een bruikleenovereenkomst aan te gaan met een looptijd van langer dan vijf jaar


Ontwerp-Landsverordening houdende regels inzake het toezicht op het aanbieden van consumentenkrediet, alsmede tot wijziging van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no.16) en de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) (Landsverordening regeling consumentenkrediet)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing juni 2019)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3b, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) (Landsbesluit aanwijzing reële economische aanwezigheid transparante vennootschap)