Recent uitgebrachte adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (verwerking nieuwe straatnamen en uitbreiding stemdistricten)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt 60-jaar Rode Kruis Aruba)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB 2016 no. 42)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 1991 no. GT 35)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Rechtspositiebesluit Arubaans lid van de Raad van State van het Koninkrijk (AB 2001 no. 73)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Prikichi” als nationale vogel van Aruba)


Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake overeenkomsten te sluiten langs elektronische weg (Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg)


Ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot de registratie, veiligheid en certificering van in Aruba thuisbehorende vaartuigen, alsmede regels betreffende de toepassing van de Schepenwet op schepen die varen met een zeebrief van Aruba (Vaartuigenverordening 2017)


Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen inzake de internationale bijstandsverlening van internationale belastingaangelegenheden (Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Bouw- en woningverordening (AB 1999 no. GT 9)