Recent uitgebrachte adviezen

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen (Landsverordening identificatieplicht)


Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van een nieuwe tekst van het Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33) (herziening toelatingsvoorschriften)


Ontwerp-landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Petroleumbesluit (AB 1988 no. 145)


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., ter uitvoering van artikel 20 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58) (Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel)


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., houdende instelling van het Parke Marino Aruba (Landsbesluit Parke Marino Aruba)


Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6), en van de Statistiekverordening (AB 1991 no. GT 44)


Initiatief ontwerp landsverordening tot wijziging van de landsverordening politieke partijen (Landsverordening politieke partijen)


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., t.u.v. artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt ‘Soldachi’)


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) in verband met het opnemen van minimumstraffen voor diefstal met geweld en bepaalde zedenmisdrijven