Recent uitgebrachte adviezen

Ontwerp-Landsverordening houdende een verbod op bepaalde voor het milieu schadelijke producten (Landsverordening verbod voor het milieu schadelijke producten)


Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2019


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Turtuga”)


Initiatief ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2019


Ontwerp-Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht (AB 2015 no. 39) (vaststelling begrotingsnormen 2019-2021)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61)


Ontwerp-Landsverordening houdende afwijking van enkele landsverordeningen in verband met de uitgifte in erfpacht van een aantal overheidspercelen met daarop gebouwde woningen door de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu aan de Stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., tot wijziging van het Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen douaneambtenaren (AB 1989 no. 37) en de Bezoldigingsregeling Aruba 1986 (AB 1996 no. GT 10)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) (Landsbesluit inrichting en werkwijze Geneesmiddelenregistratiecommissie)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening grondbelasting (AB 1995 no. GT 3), de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59)