Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-Landsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 20 december 2018 (AB 2018 no. 78) ter uitvoering van de artikelen 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) en 7a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27) (aanpassing invoerrechten wijn, tabak en gedistilleerd)

Ingekomen: 27-02-2019 | Kenmerk: RvA 21-19


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) en de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47)

Ingekomen: 23-01-2019 | Kenmerk: RvA 13-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, vierde lid, van de Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27) (Landsbesluit hindervoorschriften voor olieraffinaderijen en olieoverslagterminals)

Ingekomen: 18-01-2019 | Kenmerk: RvA 12-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Turtuga”)

Ingekomen: 18-01-2019 | Kenmerk: RvA 09-19


Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2019

Ingekomen: 11-01-2019 | Kenmerk: RvA 05-19


Initiatief ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2019

Ingekomen: 07-01-2019 | Kenmerk: RvA 02-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61)

Ingekomen: 10-12-2018 | Kenmerk: RvA 226-18


Ontwerp-Landsverordening houdende een verbod op bepaalde voor het milieu schadelijke producten (Landsverordening verbod voor het milieu schadelijke producten)

Ingekomen: 07-12-2018 | Kenmerk: RvA 225-18


Ontwerp-Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht (AB 2015 no. 39) (vaststelling begrotingsnormen 2019-2021)

Ingekomen: 30-11-2018 | Kenmerk: RvA 221-18


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) en 7a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27) (aanpassing invoerrechten wijn, tabak en gedistilleerd)

Ingekomen: 26-11-2018 | Kenmerk: 214-18