Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht (AB 2015 no. 39) (vaststelling begrotingsnormen 2019-2021)

Ingekomen: 30-11-2018 | Kenmerk: RvA 221-18


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) en 7a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27) (aanpassing invoerrechten wijn, tabak en gedistilleerd)

Ingekomen: 26-11-2018 | Kenmerk: 214-18


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening grondbelasting (AB 1995 no. GT 3), de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59)

Ingekomen: 26-11-2018 | Kenmerk: RvA 213-18


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4) en tot intrekking van het Retributiebesluit SERLIMAR (AB 1988 no. 124)

Ingekomen: 23-11-2018 | Kenmerk: RvA 212-18


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) (Landsbesluit inrichting en werkwijze Geneesmiddelenregistratiecommissie)

Ingekomen: 23-11-2018 | Kenmerk: RvA 211-18


Ontwerp-Landsverordening houdende afwijking van enkele landsverordeningen in verband met de uitgifte in erfpacht van een aantal overheidspercelen met daarop gebouwde woningen door de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu aan de Stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano

Ingekomen: 23-11-2018 | Kenmerk: RvA 210-18


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., tot wijziging van het Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen douaneambtenaren (AB 1989 no. 37) en de Bezoldigingsregeling Aruba 1986 (AB 1996 no. GT 10)

Ingekomen: 20-11-2018 | Kenmerk: RvA 209-18


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23)

Ingekomen: 14-11-2018 | Kenmerk: RvA 206-18


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2019

Ingekomen: 07-11-2018 | Kenmerk: RvA 203-18


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23)

Ingekomen: 26-10-2018 | Kenmerk: RvA 195-18