Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-landsverordening houdende intrekking van zeven landsverordeningen

Ingekomen: 09-06-2017 | Kenmerk: RvA 96-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

Ingekomen: 15-05-2017 | Kenmerk: RvA 79-17


Ontwerp-landsverordening tot instelling van een tijdelijk begrotingsfonds in verband met het protocol van 22 maart 2017 en de daarmee samenhangende aangelegenheden (Interim Begrotingsfonds Restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba)

Ingekomen: 15-05-2017 | Kenmerk: RvA 78-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 419 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) (oproepingsformulier overtreding Hondenverordening)

Ingekomen: 08-05-2017 | Kenmerk: RvA 75-17


Ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot het ambt van deurwaarders (Deurwaardersverordening)

Ingekomen: 18-04-2017 | Kenmerk: RvA 70-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Retributie- en Legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB 1987 no. 68)

Ingekomen: 11-04-2017 | Kenmerk: RvA 65-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken (AB 1997 no. 50)

Ingekomen: 04-04-2017 | Kenmerk: RvA 63-17


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110) (rangschikking kandidaten)

Ingekomen: 31-03-2017 | Kenmerk: RvA 61-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna)

Ingekomen: 21-03-2017 | Kenmerk: RvA 55-17


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (aanpassing berekeningsmethode minimumlonen)

Ingekomen: 14-03-2017 | Kenmerk: RvA 54-17