Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., houdende instelling van het Parke Marino Aruba (Landsbesluit Parke Marino Aruba)

Ingekomen: 13-07-2018 | Kenmerk: RvA 124-18


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33) (herziening toelatingsvoorschriften)

Ingekomen: 05-07-2018 | Kenmerk: RvA 117-18


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., t.u.v. artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt ‘Soldachi’)

Ingekomen: 04-07-2018 | Kenmerk: RvA 116-18


Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6), en van de Statistiekverordening (AB 1991 no. GT 44)

Ingekomen: 04-07-2018 | Kenmerk: RvA 115-18


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., ter uitvoering van artikel 20 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58) (Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel)

Ingekomen: 25-06-2018 | Kenmerk: RvA 112-18


Ontwerp-landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Petroleumbesluit (AB 1988 no. 145)

Ingekomen: 19-06-2018 | Kenmerk: RvA 108-18


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., ter uitvoering van artikel 4 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Landsbesluit invoerverbod benzene en gasolie in het klein)

Ingekomen: 25-05-2018 | Kenmerk: RvA 93-18


Initiatief ontwerp landsverordening tot wijziging van de landsverordening politieke partijen (Landsverordening politieke partijen)

Ingekomen: 23-05-2018 | Kenmerk: RvA 90-18


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) in verband met het opnemen van minimumstraffen voor diefstal met geweld en bepaalde zedenmisdrijven

Ingekomen: 22-05-2018 | Kenmerk: RvA 89-18


Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van een nieuwe tekst van het Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

Ingekomen: 19-04-2018 | Kenmerk: RvA 80-18