Ingekomen adviesverzoeken

Initiatief ontwerp landsverordening tot wijziging van de landsverordening politieke partijen (Landsverordening politieke partijen)

Ingekomen: 23-05-2018 | Kenmerk: RvA 90-18


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24)

Ingekomen: 22-05-2018 | Kenmerk: RvA 89-18


Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van een nieuwe tekst van het Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

Ingekomen: 19-04-2018 | Kenmerk: RvA 80-18


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), de landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73), de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), de Verkopingsverordening (AB 1988 no. GT 42), de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10), de Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991 no. GT 4), de Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99), de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1), de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), de Registratieverordening (AB 1989 no. GT 38), de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89) en tot intrekking van de Landsverordening successiebelasting (AB 1990 no. GT 26)

Ingekomen: 16-04-2018 | Kenmerk: RvA 77-18


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2018

Ingekomen: 23-03-2018 | Kenmerk: RvA 57-18


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2018

Ingekomen: 23-03-2018 | Kenmerk: RvA 56-17


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., tot wijziging van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken (AB 1997 no. 50)

Ingekomen: 23-03-2018 | Kenmerk: RvA 55-18


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het onderwijsfonds voor het dienstjaar 2018

Ingekomen: 21-03-2018 | Kenmerk: RvA 53-18


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2018

Ingekomen: 14-03-2018 | Kenmerk: RvA 48-18


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2018

Ingekomen: 12-03-2018 | Kenmerk: RvA 42-18