Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17) (invoering bestuurlijke handhaving)

Ingekomen: 09-03-2020 | Kenmerk: RvA 32-20


Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de ministers van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie, van Financiën, Economische Zaken en Cultuur en van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu tot het aangaan namens het Land van een vaststellingsovereenkomst met CITGO Aruba Holding LLC, CITGO Aruba Refining N.V., CITGO Aruba Terminal N.V., PDV Holding Inc., CITGO Aruba Supply N.V., CITGO Aruba Marine Operations N.V. en Refineria di Aruba N.V. in verband met de beëindiging van de werkzaamheden van CITGO Aruba Holding LLC, CITGO Aruba Refining N.V. en CITGO Aruba Terminal N.V., CITGO Aruba Supply N.V., CITGO Aruba Marine Operations N.V. in Aruba

Ingekomen: 09-03-2020 | Kenmerk: RvA 31-20


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020

Ingekomen: 02-03-2020 | Kenmerk: 27-20


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling (AB 1995 no. 68) (uitbreiding vrijstellingsgronden)

Ingekomen: 25-02-2020 | Kenmerk: RvA 23-20


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit wettelijke rente (AB 2002 no. 36)

Ingekomen: 25-02-2020 | Kenmerk: RvA 24-20


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2020

Ingekomen: 19-02-2020 | Kenmerk: RvA 17-20


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1922 no. GT 11)

Ingekomen: 31-01-2020 | Kenmerk: RvA 11-20


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Landsbesluit verbod in- en uitvoer goud Venezuela)

Ingekomen: 30-01-2020 | Kenmerk: RvA 10-20


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (AB 2006 no. 14)

Ingekomen: 21-01-2020 | Kenmerk: RvA 08-20


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94)

Ingekomen: 10-01-2020 | Kenmerk: RvA 04-20