Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Prikichi” als nationale vogel van Aruba)

Ingekomen: 16-08-2017 | Kenmerk: RvA 132-17


Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot de bestrijding van infectieziekten en tot de toepassing van maatregelen ter voorkoming van verspreiding daarvan (Landsverordening infectieziekten)

Ingekomen: 16-08-2017 | Kenmerk: RvA 131-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 41, tweede lid, juncto de artikelen 42, eerste lid, en 44, eerste lid, van de Landsverordening penitentiaire beginselen (AB 2005 no. 75) (Landsbesluit algemeen en incidenteel verlof gedetineerden)

Ingekomen: 16-08-2017 | Kenmerk: RvA 130-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (verwerking nieuwe straatnamen en uitbreiding stemdistricten)

Ingekomen: 16-08-2017 | Kenmerk: RvA 129-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, vijfde lid, van de Landsverordening penitentiaire beginselen (AB 2005 no. 75) (Landsbesluit geweldinstructie penitentiaire inrichting)

Ingekomen: 16-08-2017 | Kenmerk: RvA 128-17


Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake overeenkomsten te sluiten langs elektronische weg (Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg)

Ingekomen: 14-08-2017 | Kenmerk: RvA 118-17


Ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot de registratie, veiligheid en certificering van in Aruba thuisbehorende vaartuigen, alsmede regels betreffende de toepassing van de Schepenwet op schepen die varen met een zeebrief van Aruba (Vaartuigenverordening 2017)

Ingekomen: 02-08-2017 | Kenmerk: RvA 117-17


Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen inzake de internationale bijstandsverlening van internationale belastingaangelegenheden (Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen)

Ingekomen: 25-07-2017 | Kenmerk: RvA 111-17


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Bouw- en woningverordening (AB 1999 no. GT 9)

Ingekomen: 25-07-2017 | Kenmerk: RvA 110-17


Ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de daarbij te volgen procedures (Aanbestedingsverordening)

Ingekomen: 05-07-2017 | Kenmerk: RvA 105-17