Ingekomen adviesverzoeken

Concept-initiatief ontwerp landsverordening tot wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59) in verband met het aanschaffen van het verbod aan ondernemers om belasting op facturen en betalingsbewijzen te vermelden

Ingekomen: 13-08-2019 | Kenmerk: RvA 96-19


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Loterijverordening (AB 1988 no. GT 25) in verband met uitbreiding van het aantal instellingen waaraan de toestemming mag worden verleend tot het aanleggen en houden van loterijen (Uitbreiding Stichtingen loterij)

Ingekomen: 12-08-2019 | Kenmerk: RvA 95-19


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (AB 2012 no.24) (verhoging strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies)

Ingekomen: 19-07-2019 | Kenmerk: RvA 86-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

Ingekomen: 19-07-2019 | Kenmerk: RvA 85-19


Ontwerp-Landsverordening houdende voorzieningen in verband met de oprichting en aanvang van werkzaamheden van de naamloze vennootschap Aruba Property Fund N.V.

Ingekomen: 11-06-2019 | Kenmerk: RvA 75-19


Ontwerp-Landsverordening houdende machtiging van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu om, in afwijking van artikel 22, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), namens het Land met de Universiteit van Aruba een bruikleenovereenkomst aan te gaan met een looptijd van langer dan vijf jaar

Ingekomen: 15-05-2019 | Kenmerk: RvA 62-19


Ontwerp-Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening instelling Servicio di Limpiesa di Aruba (AB 2005 no. 5) en de Landsverordening bijzondere belasting verblijf in timeschareresorts, logementen, en hotels (AB 2013 no. 43) (regeling exclusief recht en bestemmingsheffing Serlimar voor het beheer van afval)

Ingekomen: 15-05-2019 | Kenmerk: RvA 61-19


Ontwerp-Landsverordening houdende regels inzake het toezicht op het aanbieden van consumentenkrediet, alsmede tot wijziging van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no.16) en de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) (Landsverordening regeling consumentenkrediet)

Ingekomen: 03-04-2019 | Kenmerk: RvA 44-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

Ingekomen: 29-03-2019 | Kenmerk: RvA 41-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing juni 2019)

Ingekomen: 26-03-2019 | Kenmerk: RvA 37-19