Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2014 (AB 2013 no.94)

Ingekomen: 13-12-2017 | Kenmerk: RvA 216-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toezicht assurantiebemiddelaars (AB 2014 no. 6)

Ingekomen: 15-11-2017 | Kenmerk: RvA 195-17


Onwterp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard)

Ingekomen: 15-11-2017 | Kenmerk: RvA 196-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit grondslagen bestuurlijke handhaving sectorale toezichtwetgeving (AB 2013 no. 31)

Ingekomen: 15-11-2017 | Kenmerk: RvA 194-17


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59)

Ingekomen: 15-11-2017 | Kenmerk: RvA 193-17


Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van een of meer geldleningen ter herfinanciering van aflossingen over het dienstjaar 2018 (Herfinancieringsverordening 2018)

Ingekomen: 18-10-2017 | Kenmerk: RvA 174-17


Ontwerp-landsverordening houdende wijzigingen van een aantal landsverordeningen alsmede houdende overgangsbepalingen in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening van 23 September 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (AB 2016 no. 51) (Aanpassingsverordening Burgerlijk Wetboek van Aruba)

Ingekomen: 18-10-2017 | Kenmerk: RvA 173-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt 60-jaar Rode Kruis Aruba)

Ingekomen: 20-09-2017 | Kenmerk: RvA 156-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB 2016 no. 42)

Ingekomen: 13-09-2017 | Kenmerk: RvA 153-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 2b, tweede lid, 6a, eerste lid, 16, vijfde lid, 17, derde lid, 24, 27, derde lid, 38, vijfde lid, 47, derde lid, 56d en 58a van de Landsverordening penitentiaire beginselen (AB 2005 no. 75) en artikel 1:17, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (Penitentiair besluit)

Ingekomen: 13-09-2017 | Kenmerk: RvA 152-17