Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-Landsverordening houdende regels inzake het toezicht op het aanbieden van consumentenkrediet, alsmede tot wijziging van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no.16) en de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) (Landsverordening regeling consumentenkrediet)

Ingekomen: 03-04-2019 | Kenmerk: RvA 44-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

Ingekomen: 29-03-2019 | Kenmerk: RvA 41-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing juni 2019)

Ingekomen: 26-03-2019 | Kenmerk: RvA 37-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3b, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) (Landsbesluit aanwijzing reële economische aanwezigheid transparante vennootschap)

Ingekomen: 26-03-2019 | Kenmerk: RvA 38-19


Ontwerp-Landsverordening houdende machtiging van de minister van Sociale Zaken en Arbeid tot het verrichten van een schenking ten name en ten laste van het Land van een bedrag in Arubaanse florins van 52.687,83 euro’s in verband met het overlijden van M.E. Henriquez

Ingekomen: 21-03-2019 | Kenmerk: RvA 33-19


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) houdende invoering van een Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht (Landsverordening invoering Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht)

Ingekomen: 11-03-2019 | Kenmerk: RvA 28-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 7, zesde lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en 11, zevende lid, van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)

Ingekomen: 07-03-2019 | Kenmerk: RvA 23-19


Ontwerp-Landsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 20 december 2018 (AB 2018 no. 78) ter uitvoering van de artikelen 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) en 7a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27) (aanpassing invoerrechten wijn, tabak en gedistilleerd)

Ingekomen: 27-02-2019 | Kenmerk: RvA 21-19


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) en de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47)

Ingekomen: 23-01-2019 | Kenmerk: RvA 13-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, vierde lid, van de Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27) (Landsbesluit hindervoorschriften voor olieraffinaderijen en olieoverslagterminals)

Ingekomen: 18-01-2019 | Kenmerk: RvA 12-19