Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt 60-jaar Rode Kruis Aruba)

Ingekomen: 20-09-2017 | Kenmerk: RvA 156-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB 2016 no. 42)

Ingekomen: 13-09-2017 | Kenmerk: RvA 153-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 2b, tweede lid, 6a, eerste lid, 16, vijfde lid, 17, derde lid, 24, 27, derde lid, 38, vijfde lid, 47, derde lid, 56d en 58a van de Landsverordening penitentiaire beginselen (AB 2005 no. 75) en artikel 1:17, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (Penitentiair besluit)

Ingekomen: 13-09-2017 | Kenmerk: RvA 152-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 1991 no. GT 35)

Ingekomen: 13-09-2017 | Kenmerk: RvA 151-17


Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2018

Ingekomen: 05-09-2017 | Kenmerk: RvA 146-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Rechtspositiebesluit Arubaans lid van de Raad van State van het Koninkrijk (AB 2001 no. 73)

Ingekomen: 23-08-2017 | Kenmerk: RvA 134-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Prikichi” als nationale vogel van Aruba)

Ingekomen: 16-08-2017 | Kenmerk: RvA 132-17


Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot de bestrijding van infectieziekten en tot de toepassing van maatregelen ter voorkoming van verspreiding daarvan (Landsverordening infectieziekten)

Ingekomen: 16-08-2017 | Kenmerk: RvA 131-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 41, tweede lid, juncto de artikelen 42, eerste lid, en 44, eerste lid, van de Landsverordening penitentiaire beginselen (AB 2005 no. 75) (Landsbesluit algemeen en incidenteel verlof gedetineerden)

Ingekomen: 16-08-2017 | Kenmerk: RvA 130-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (verwerking nieuwe straatnamen en uitbreiding stemdistricten)

Ingekomen: 16-08-2017 | Kenmerk: RvA 129-17