Ontwerp-Landsverordening houdende machtiging van de minister van Sociale Zaken en Arbeid tot het verrichten van een schenking ten name en ten laste van het Land van een bedrag in Arubaanse florins van 52.687,83 euro’s in verband met het overlijden van M.E. Henriquez

Datum: 21-03-2019

Download volledig advies
Download samenvatting
Dictum