Mr. Eugene Martis benoemd tot lid Raad van Advies

Datum: 07-12-2017

ORANJESTAD – Ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Aruba, mevrouw Y.V. Laclé-Dirksz, heeft mr. E.H.J. (Eugène) Martis op donderdag 7 december de belofte afgelegd. Daarmee is de benoeming van mr. Martis als nieuw lid van de Raad van Advies geformaliseerd.

 

De plechtigheid werd bijgewoond door zijn echtgenote mr. Maura Brown en door de Minister-President van Aruba, mr. E. Wever-Croes. Namens de Raad van Advies waren aanwezig de voorzitter mr. F. Goedgedrag, mr. dr. H.A. van der Wal, secretaris en mr. A. Braamskamp, adjunct-secretaris.

Met de benoeming van mr. Martis is de Raad weer voltallig. Per 1 november was er namelijk een vacature door het vertrek van mr. M. Schwengle, die lid van de Raad van State namens Aruba is geworden. Mr. Martis is naar aanleiding van een open sollicitatieprocedure geselecteerd en door de Raad aanbevolen als nieuw lid. De Raad is verheugd met de benoeming van mr. Martis en ziet uit naar een goede samenwerking.

V.l.n.r.: mr. E.H.J. Martis; de Waarnemend-Gouverneur mevr. Y.V. Lacle-Dirksz ; 

V.l.n.r.: mr. A. Braamskamp; de Minister-president mr. E.C. Wever-Croes ; mr. M.E.D. Brown; mr. E.H.J. Martis;  de Waarnemend-Gouverneur mevr. Y.V. Lacle-Dirksz; mr. F.M. d.l. S. Goedgedrag; mr. dr. H.A. van der Wal.