Masterclass programa 2017: Effectief Financieel Toezicht

Datum: 13-10-2017

Datum: Donderdag, 9.00 – 12.00 uur
Plaats: Universiteit van Aruba, APEX-gebouw, L.G. Smith Boulevard

Tijdens deze ochtend wordt het programma van woensdag gecontinueerd. Het volgende onderwerp komt ter sprake:

“Dilemma’s en casuïstiek”

De resultaten van de groepsopdrachten worden plenair besproken. De volgende aspecten komen naar voren:
– de soorten en typen dilemma’s die toezichthouders tegen kunnen komen;
– bespreking van casuïstiek;
– discussie in groepen over concrete ervaren dilemma’s dan wel de wijze waarop deze kunnen worden  vermeden;
– inventarisering van de belangrijkste conclusies uit de discussiegroepen.

 

Datum: Vrijdag, 14.00 – 17.00 uur
Plaats: Universiteit van Aruba, J. Irausquinplein 4

“Effectiviteit van begrotingsbeleid, -uitvoering en toezicht

De bevindingen van de week worden samengevat gepresenteerd. Gebaseerd op de conclusies van de week: wat is nog nodig om effectief toezicht verder gestalte te geven?

 

Sprekers:

* mr. G.G.M. Croes, directeur bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Aruba
Powerpoint presentatie

* drs. D.E. Werleman, directeur Directie Financiën van Aruba
Powerpoint presentatie

* mr. drs. J.F.A. van Hofwegen, directeur bij de Algemene Rekenkamer, Nederland
Powerpoint presentatie

* drs. H.J. Vos RC, programmamanager bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, Ministerie van Financiën, Nederland.
Powerpoint presentatie