Masterclass programa 2017: Effectief Financieel Toezicht

Datum: 11-10-2017

De masterclass Financieel Toezicht Aruba zal woensdag ingaan op het thema:

“Randvoorwaarden, regelgeving en uitvoering van effectief toezicht”

Woensdag zal er een vervolg plaatsvinden op het programma van de vorige middag. Onderwerpen die besproken zullen worden zijn: overleg en samenwerking, professioneel escaleren, risicomanagement, kritische succesfactoren voor goede samenwerking, en van vertrouwen naar extra controle.
Ook zal er een inleiding door verschillende Arubaanse actoren worden gegeven over de effectiviteit van toezicht.
Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
– relevante wet- en regelgeving en de toepassing voor de verschillende actoren (Financiën, Rekenkamer, RvA, Directie Wetgeving) besproken;
– duiding van de relevante artikelen uit de Comptabiliteitsverordening 1989 en de Landsverordening Aruba Financieel Toezicht;
–  de rol van het Koninkrijk bij het financieel toezicht;
–  hoe is het toezicht georganiseerd?;
–  het toetsen aan de normen;
–  het melden van bevindingen en het delen van informatie;
–  ontwikkelingen in normstelling: minder normen, administratieve lastenverlichting, normen in de IT-systemen.

Vervolgens zal er een groepsopdracht plaatsvinden.

Sprekers:

* mr. drs. J.F.A. van Hofwegen, directeur bij de Algemene Rekenkamer, Nederland.
Powerpoint presentatie
Artikel ‘De vertrouwenscan in de praktijk’

* mr. G.G.M. Croes, directeur bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Aruba.
Powerpoint presentatie

* drs. D.E. Werleman, directeur Directie Financiën van Aruba
Powerpoint presentatie

Datum: Woensdag, 14.00 – 17.00 uur
Plaats: Universiteit van Aruba, APEX-gebouw, L.G. Smith Boulevard