Masterclass 2017: Openbare financien, beleid en toezicht

Datum: 09-10-2017

De Raad van Advies en de Universiteit van Aruba nodigen u uit voor het openbaar college

“Openbare financiën, beleid en toezicht”

De laatste jaren is financieel toezicht een hot topic. De discussie over wie en hoe haalt de aandacht weg van het uiteindelijke doel: het bereiken van duurzame overheidsfinanciën. Waarom zijn duurzame overheidsfinanciën van belang?

In Aruba is de schuld opgelopen tot een hoog niveau. De rentelast van 210 miljoen florin per jaar legt een groot beslag op middelen. Daardoor is er minder geld beschikbaar voor onderwijs, infrastructuur en overige noodzakelijke voorzieningen. Door het vergrijzingsproces is er in de komende jaren nog meer noodzaak voor begrotingsruimte.

Om de doelen van een goed werkende overheid te bereiken, is het noodzakelijk om duurzame overheidsfinanciën te bereiken, zodat de middelen aan de juiste zaken kunnen worden besteed.

Hoe kan financieel toezicht bijdragen aan het bereiken van duurzame overheidsfinanciën?

In dit openbaar college wordt aan de hand van inzichten en ervaringen uit de praktijk ingegaan op het financieel toezicht in Aruba, de rollen en rolvastheid van de toezichthouders en op de uitdagingen voor de Arubaanse openbare financiën en de betekenis daarvan voor het begrotingsbeleid en de stakeholders.

Het openbaar college is de aftrap voor de masterclass “Effectief financieel toezicht” die de Raad van Advies samen met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de Academie voor Wetgeving heeft georganiseerd voor de leden van de financiële keten. Aan de masterclass doen ook functionarissen uit de keten van Curaçao en Sint Maarten mee.

Sprekers:

Datum: Maandag 9 oktober @ 19.00 uur
Plaats Universiteit van Aruba, J.E. Irausquinplein 4
Toegang vrij.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten.


Foto v.l.n.r.: mr. F.M. d.l. S. Goedgedrag, drs. P.J.C.M. van den Berg en mr. dr. G.A.E. Thodé.

 

   
mr. F.M. d.l. S. Goedgedrag                                                   mr. dr. G.A.E. Thodé


drs. P.J.C.M. van den Berg

 

Publiek:
   

    

 

Na afloop: